top of page
Sandy_edited.jpg

REISESTØTTE

Søk om støtte!

I Preikestolen Disc Golf Club ønsker vi å støtte, og bidra til at flest mulig medlemmer skal ønske å konkurrere.   


Preikestolen er en stolt breddeklubb, men har også medlemmer som spiller på høyt nasjonalt nivå. 


Denne støtteordningen er til for å hjelpe medlemmer med å komme seg ut på større turneringer.


Turnerings avgifter en kan søke om støtte til:

  • Minimum C-tier turnering utenfor Rogaland. 

  • Norgescuper/Norgesmesterskap 

  • Internasjonale turneringer.

Reise utgifter en kan søke om støtte til:

  • Reise utgifter knyttet til reise eller opphold ved Norgescuper eller Norgesmesterskap.

  • Reise utgifter knyttet til reise eller opphold ved internasjonale turneringer.

Kriterier til all form for støtte:

  • Bruk av klubbklær i turnering

  • Reklamer i SoME

  • Kvittering

Grunnet budsjett er det begrenset hvor mange som kan motta støtte, og hvor mye. Dermed vil det være påvirket av antall søkere, og hvem klubben prioriterer. Juniorer og spillere som satser internasjonalt eller nasjonalt (NC og NM) blir første prioritet. 

Søk støtte ved å sende mail til stranddisc@gmail.com. Skriv hva du søker til, og hvor mye du søker om. For å få godkjent, og motta støtten må man ha kvitteringer. Man kan kun motta reisestøtte en gang i kalenderåret.

Reisestøtte: About
bottom of page