top of page

Regler og normer

Regler ved spill, og anbefaling om oppførsel for best trivsel

Discgolf er i utgangspunktet en enkel sport. Formålet er at man skal kaste en disc fra et utkaststed, oppi en kurv, på færrest mulig kast.


Nybegynner er velkomne på ukesgolfer og andre arrangementer i regi av klubben. Her vil det som regel alltid være noen med rutine som kan forklare spillregler og sportens ulike utrykk .


Det er noen basisregler og begreper det kan være viktig å være klar over før man spiller. Under kan du lese forklaringer på basisregler og terminologi.

94883685_1551170181705227_77543694836149
Regler og normer: About Us

Hvordan spille discgolf:

En kaster første kast fra utkstfelt, Videre teller man antall kast frem til discen ligger i kurven.  Ved hver utkastfelt er det plassert et teeskilt, som viser regler og informasjon om det aktuellet hullet. Det handler om å bruke færrest mulig kast på hvert hull. 

Regler

  1. Vent til gruppen foran deg er ferdig på hulle før du/gruppen din starter å kaste. Dersom du spiller et hull og det kommer mindre grupper eller andre som spiller raskere en deg/dere slipp dem forbi. 

2.     Aldri kast dersom det er fare for å reffe noen, eller du ikke kan se hvor discen lander. Du har vikeplikt for alle andre som ferdes rundt deg. 

3.     Alltid stå bak den som skal kaste. Stå i ro, og ikke snakk når andre skal kaste. Det er flere en deg/dere på en bane ta hensyn at enkelte kan trene seriøst og ønsker å fokusere uten å bli forstyrret. 

4.     Følg banens opplegg, ikke hopp over hull. Ikke stå ved kurv for å telle score/kast, da dette lager kø. Gå til neste hull og tell kast der. 

5.     Vis hensyn til naboer og andre som ferdes i området. En skal alltid ta hensyn for å unngå å skade mennesker, natur og eiendom. 

6.     Aldri knekk greiner eller trær, da dette ødelegger banen og regnes som juks. 

7.     Søppel tar man med seg hjem eller kaster i søppeldunkene på jørpelandsholmen. På preikestolbanen fines det flere søppeldunker ved parkeringsplass. 

8.     Finner du en frisbee som ikke er din, skal den leveres i lost disc kassen ved banen. Dersom det er navn og nummer i discen er det fint om du sende melidng om funnet, før du leggerde i kassen.

9.     Discgolf er gøy! Kos deg! God vind!

Vanlig feil i spill, er å plassere føttene sine ulovlig når man skal kaste. Dette kalles «foot fault»

Se denne nettsiden for en grundig beskrivelse av hvor du kan plassere føttene dine ved kast.

Du kan lese mer om sporten og reglene på Frisbeegolf.no, på nettsiden til U-disc eller på PDGA sine nettsider.

Lost disc

Dersom en finner en annen sin disc, leveres den i lost disc kasser. På Jørpelandsholmen er det montert en postkasse ved brua. På preikestolbanen er det en postkasse montert før man går ned til hull 1. Klubben kontakter eierene av discen som er funnet.

Regler og normer: Text
List Disc Kasse

Begreper

Teepad:

Utkaststed/ start sted for det aktuelle hullet.

Teeskilt:

Kart og beskrivelse av aktuelle hull. På et teeskilt vil all informasjon og aktuelle/spesifike regler for et hull stå. Det vil være markert dersom det er OB(out of bounds) eller mando.

"Mini" (markør)

Når en har kastet en disc, skal en markere discen med en markør før en kan fjerne discen. Dette blir kalt  en "mini". 

Drop zone (DZ):

Drop Zone er et alternativt utkastfelt en spiller må kaste fra dersom en har bommet Mando eller gått OB ved spesielle anledninger. 

Fairway​

Fairway er det aktuelle spilleområdet for et hull mellom teepad området og green (kurv).

Green​

Green er området rundt kurv. Den blir delt inn i bullseye, sirkel 1 og sirkel 2. Bullseye er en sirkel eller et område der et kast lander innenfor 3meters avstand fra kurv.  Sirkel 1(C1) er en sirkel eller et område innenfor 10meters avstand fra kurv. Innenfor denne sirkelen er det ikke lov å "jump-putte". Her er det viktig å stå igjen med et ben for å vise balanse. Sirkel 2(C2) er en sirkel eller et området innenfor 20meters avstand fra kurv. Her er det tillatt å jump-putte. 

Mando

En Mando er et skilt som viser påbudt spilleretning. Ofte markert som en pil. Det vil være informasjon om Mando på teeskilt. Alle mandoer har en tilhørende DZ merket. Passerer man mandopil på feil side, eller discen ligger på mandolinje har en bommet Mando. Da får en ett straffekast og må kaste fra DZ. 


Se denne siden for en grundig forklaring av hvordan Mandatory virker.

OB​ (Out of Bounds)
Out of bounds vil si områder på banen det ikke er lov å spille fra. Dersom en kaster utenfor fairwayen som er markert på teeskilt, straffes det med et ekstra kast. Informasjon om gjeldende OB-regler vil stå på tee-skiltet. Hele discen må være i OB-området for at den skal være OB. Discen må da hentes, og neste kast er fra der den gikk sist ut over OB-linjen. Da kan man trekker seg én meter inn på banen fra OB-linjen. Dette kalles å ta relief. 


Casual relief

Hvis discen lander i et område der det ikke kan kastes fra grunnet en uvanlig eller farlig hindring kan en ta «causal releif» uten straffekast. Det vil si at en har mulighet til å flytte discen til det nærmeste punktet hvor en kan kaste normalt fra i spillretning mot kurven, men bakover fra kurven. En skal ikke flytte seg nærmere kurven. Eksempler på «casual relief» er: kjøretøy, skadelige/farlige dyr og insekter og vann som ikke er definert som OB. 

Hazard

Hazard er et merkert området i fairway hvor det er ulovlig å lande. Lander man i Hazard-sone skal man kaste neste kast fra der discen landet, men vil få et straffekast. 

Ace 

Dersom en kaster første kast fra teepad i kurven har man fått en Ace. 

CTP

CTP står for Closest to pin. Ved ukesgolfer og konkurranser er det ofte en konkurranse som handler om å se hvem som kommer nærmest kurv på første kast på et utvalgt hull. Den som kommer nærmest vinner CTP-premie. Da merkerer en punktet med en merkør (CTP-pinne). 

Regler og normer: Text
bottom of page