top of page

Regler og normer

Regler ved spill, og anbefaling om oppførsel for best trivsel

Frisbeegolf/discgolf er i utgangspunktet en enkel sport, man skal kaste discen fra et utkaststed til oppi korgen, på færrest mulig kast. Som nybegynner som blir med på arrangementer i regi av klubben, vil det som regel være noen med rutine som kan forklare regler og begreper. Det er imidlertid noen ting det er greit å være klar over når man spiller. Under er forklaringer på basisregler og terminologi, som det anbefales å lese før spill.

94883685_1551170181705227_77543694836149
Regler og normer: About Us

Regler

Man teller antallet kast fra et merket utkastfelt til discen ligger i korgen. 

Ved utkastfeltet (tee) er det plassert et skilt, som viser de reglene som er gjeldende for det aktuelle hullet.

Akkurat som i vanlig golf må man utvise en viss aktsomhet og hensyn, både ovenfor de man spiller med og andre. Man skal så godt det lar seg gjøre unngå å forstyrre andre spillere, og alltid ta hensyn for å unngå å skade mennesker, natur og eiendom. Om man selv har en dårlig dag, bør man likevel være positiv. 


Om det er en annen gruppe spillere foran deg, venter du med å kaste til de har kommet seg helt vekk fra hullet. 

Dersom man merker at man bruker betydelig mye lenger tid per hull enn de som er bak seg, slik at det fører til mye kø, er det normalt å slippe forbi de som kommer bak. Det kan skje dersom proffer spiller bak nybegynnere, eller om en er en større gruppe spillere.

En norm som det er variert hvor mye praktiseres, er at fra man har markert hvor man skal kaste fra, til man kaster, skal det ikke gå lenger enn 30 sekunder. Man havner noen ganger i ekstra krevende situasjoner som gjør at man trenger litt lenger, men for å beholde flyten oppmuntres det til å størst mulig grad hive innen 30 sekunder etter man har markert utkastet. Husk at det er flere spillere i gruppen.


Ettersom diskgolf spilles i terreng, finnes det en rekke hindre i form av f.eks trær, steiner etc. Dette ansees som naturlige hindre, og kan dermed ikke flyttes. Det er strengt forbudt å knekke greiner, for å f.eks få friere sikt.


For å gjøre flyten i spillet best mulig er det alltid den spilleren lengst fra hullet som kaster. Ved utkast på nytt hull begynner den som hadde lavest antall kast på foregående hull.

Hadde flere spillere samme resultat er spillerekkefølgen dem imellom som på det forrige hullets utkast. Dersom det gir bedre flyt å kaste før en annen som er lenger fra hullet (kanskje en annen person leter etter discen sin), så annonser at du gjør det før kastet.


Man kaster fra det stedet hvor disken ligger etter foregående kast. Dvs. et støttepunkt skal være der disken landet i det man kaster neste kast. Det er tillatt å stege ut til sidene med en fot eller et annet støttepunkt for dermed å få et bedre sted å kaste fra. Støttepunktet kan ikke være nærmere hullet enn stedet der disken stoppet. 

Vanlig feil i spill, er å plassere føttene sine ulovlig når man skal kaste.

Se denne nettsiden for en grundig beskrivelse av hvor du kan plassere føttene dine ved kast.

Når man har fullført hele runden teller man over antall kast, og den som har færrest kast vinner.

Du kan lese mer om Discgolf som sport og litt om reglene på Frisbeegolf.no, på nettsiden til U-disc eller på PDGA sine nettsider.

Lost disc

På Jørpelandsholmen er det montert en postkasse ved brua, der man kan legge andre sine discer man har funnet. 
Klubben annonserer med jevne mellomrom på facebook hvilke discer som er funnet. Følg med der, og det kan hende du får tilbake discen du mistet.

Regler og normer: Text
List Disc Kasse

Terminologi

OB​ (Out of Bounds)

Dersom discen lander utenfor fairwayen som er markert, eller tenkt som bane for det aktuelle hullet, så straffes det noen ganger med et ekstra kast. Informasjon om gjeldende OB-linje vil være på tee-skiltet.

Discen må da hentes, og neste kast er fra der den gikk over OB-linjen. Man kan gå én meter vinkelrett inn på banen igjen, fra OB-linjen. 

Om man ikke har gått over OB-linjen, kan man likevel få gå en meter vinkelrett inn fra linjen og kaste derfra.

Fairway​

Tenkt linje for disc i luften på et hull​.

Green​

10 meter sirkel rundt kurv. Innenfor denne sirkelen er det ikke lov å "jump-putte":

Mandatory​

Retningsbestemt kasteretning. Merkes som regel med teksten "Mando" fulgt av en pil mot kasteretning. Skiltet er formet som en pil.​
Mandoer går ubegrenset i lengde – linjen går uendelig opp. Ved alle mandoer må det være DZ merket i tilfelle bom, med mindre bom medfører at en må kaste på nytt fra utkastet.


Det kan ofte være litt forvirring rundt mandatory-reglene.
Se denne siden for en grundig forklaring av hvordan Mandatory virker.

Dropzone

Dropzone er et merket område man skal kaste neste kast fra, dersom man bommer på mandatory. Man kaster da tredje kastet fra dropzone.

Ved vannhull er det mulig å velge å gå direkte til dropzone dersom man frykter for å hive discen i vannet fra tee. Man kaster da sitt tredje kast fra dropzone.

Relief

Dersom discen havner i dam/myr eller lignende som det ikke er mulig å stå i og kaste videre fra, kan man benytte seg av Relief. Man har da mulighet til å flytte discen bakover, til et sted det er mulig å kaste fra. Man skal da gå bakover slik at det er en "tenkt ben linje" mellom der discen lå, og fram til korgen. Dersom området der discen landet ikke er merket med en spesiell regel (ob, hazard eller lignede) er området "casual". Det blir da ikke straffekast dersom man benytter seg av Relief. Relief uten straffekast gjelder kun ved gjørme/dammer. 

Man kan også benytte seg av Relief uavhengig av hvor discen landet. Det gir i så tilfelle et straffekast. Det gir også straffekast dersom man benytter seg av relief for å flytte seg ut av busker/tett skog.

Hazard

Lander man i Hazard-sone, er det straffekast på samme måte som ved OB. Men ved Hazard skal man kaste fra der discen landet. Dersom man ikke klarer å hive discen ut fra der man landet i Hazard, gis et ekstra straffekast for hver gang man lander i Hazard på ny.

Ace 

Dersom man får Hole-in-one i discgolf, kalles det for en Ace. 

Ved flere turneringer er det også vanlig med en Ace-pott. De som ønsker betaler da inn et lavt beløp i en felles pott. Dersom noen får Ace i løpet av runden, stikker de av med summen i potten.

CTP

Closest to pin. En vanlig ekstra-konkurranse i turneringer, er at det er et hull der det er om å gjøre å hive nærmest mulig korgen på første drive, fra utkastestedet/tee. Den sin disc som er nærmest korgen, markerer punktet og skriver sitt navn på markøren. På slutten av dagen stikker den som var nærmest korgen med driven sin av med en premie.
Som regel har klubben CTP på ukesgolf, forutsatt at det er over 10 deltakere.

Regler og normer: Text
bottom of page